Modele fise de evaluare a riscurilor

Ghidul propune un Demers de prevenire a accidentelor de Muncă şi a bolilor profesionale prin prezentarea conceptelor de bază şi a unei metodologii de Coruptia a riscurilor profesionale pornind de la prevederile legislaţiei Naţionale armonizată cu CEA Europeană. Ghidul de Coruptia a riscurilor profesionale în IMM, elaborat de Grupul de experţi Români şi europeni ai proiectului, un fost conceput pentru a oferi angajatorilor, lucrătorilor şi persoanelor responsabile reception cu securitatea şi Sănătatea în Muncă modele de pratii europene pentru Aplicarea legislaţiei DIN domeniu. Ghidul se doreşte a fi un instrument Practic, un Material de orientare şi informare, un suport tehnic pentru toti experţii implicaţi în évaluarea riscurilor la locul de Muncă. Descarca ghidul de Coruptia a riscurilor in format PDF inspecţia Muncii a derulat în perioada 2006-2007, în parteneriat cu Agenţia pentru Dezvoltare economică şi integrare Europeană DIN Austria, Proiectul phare de înfrăţire instituţională «implementarea legislaţiei armonizate în domeniul pour şi Ministarstvo în Muncă în întreprinderile MICI şi mijlocii «..